Υπηρεσίες

Φυτώριο- Πιστοποιημένα Δενδρύλλια
Δωρεάν τεχνική στήριξη καλλιέργειας
Βιβλιογραφία-Σύνταξη μελετών
Νέοι Αγρότες- Επιδοτήσεις
Συμβολαιακή Γεωργία
Μαθήματα σε καλλιέργειες