Σύνταξη Μελετών

Λόγω της σύνθεσης των πτυχίων των μελών και των συνεργατών μας η SymAgro μπορεί να αναλάβει την σύνταξη μελετών που αφορούν:

    • Ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους (Νέους Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader, Πρόγραμμα Μεταποίησης).

Τα προγράμματα αυτά είναι τα βασικά αναπτυξιακά προγράμματα ενίσχυσης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση. Αφορά γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα, αλλά και νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στην γεωργία, αλλά και μη αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στην μεταποίηση.

    • Μελέτες αγοράς.

Αναλαμβάνονται έρευνες αγοράς με σκοπό την διερεύνηση των δυνατοτήτων που έχουν ορισμένοι τομείς του πρωτογενούς τομέα με σκοπό τις επενδύσεις. Εξετάζονται κλάδοι του γεωργικού τομέα, οι ανταγωνιστές που υπάρχουν στον τομέα αυτό, οι δυνατότητες εξαγωγών, κλπ

  • Μελέτες σκοπιμότητας και λειτουργίας γεωργικών επιχειρήσεων .

Οι μελέτες αυτές σκοπεύουν στην διερεύνηση των δυνατοτήτων για την βέλτιστη αξιοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εξετάζονται και μελετώνται σε βάθος όλοι οι συντελεστές της παραγωγής (κλίμα, έδαφος, καλλιέργειες, κλπ) και προτείνονται εναλλακτικές προτάσεις επενδύσεων.

  • Πραγματογνωμοσύνες εκτίμησης της οικονομικής ζημιάς σε περιπτώσεις απώλειας της αγροτικής παραγωγής από διάφορες αιτίες (πυρκαγιά,πλημμύρες).

Η εμπειρία των στελεχών μας σε τέτοιου είδους πραγματογνωμοσύνες εγγυάται την μέγιστη αποζημίωση.

  • Εκτίμηση της αξίας παραγωγικών κτημάτων σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών, απαλλοτριώσεις).

Αναλαμβάνεται η εκτίμηση της αξίας γεωργικής γης, γεωργικής παραγωγής, γεωργικών κτισμάτων.

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ζητήστε προσφορά για την μελέτη που χρειάζεστε.

Το ονοματεπώνυμο σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Είδος Μελέτης

Το μήνυμα σας