Νέοι αγρότες

Η εταιρεία μας πέρα από φυτώριο είναι και μια καινοτόμος εταιρεία γεωργο-οικονομικών συμβούλων. Λόγω της σύνθεσης των πτυχίων των μελών και των συνεργατών της αλλά και λόγω της πολυετούς πείρας τους η SymAgro αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών σε ένα μεγάλο εύρος καινοτόμων δράσεων και επενδύσεων. Μπορούμε να αναλάβουμε τις μελέτες αλλά και την σύνταξη του επενδυτικού φακέλου που απαιτείται να υποβληθεί στα κάτωθι προγράμματα:

Το πρόγραμμα LEADER.
Το πρόγραμμα LEADER.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4242/14
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4242/14

high-icon
Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μεγάλα Σχέδια Βελτιώσεως)» του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 « Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Το πρόγραμμα για την εκμετάλλευση γεωργικών προϊόντων του Μέτρου 123 Α « Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 « Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Το πρόγραμμα για την εκμετάλλευση γεωργικών προϊόντων του Μέτρου 123 Α « Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 « Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική επιχειρηματικότητα