Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύση σπορέλαιων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών βιωσιμότητας σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύση σπορέλαιων (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, κλπ) το οποίο θα πωλούν στην ΔΕΗ, σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία που άρχισε να εφαρμόζεται στην χώρα μας, υπάρχει η δυνατότητα για:
• Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πώλησης στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή 0,2€/KWh για 25 έτη για παραγωγικές μονάδες ισχύος μικρότερες ή ίσες με 1 MW σύμφωνα με το (ΦΕΚ 4254 – 7/4/2014)
• Εκμετάλλευση της Παραγωγής Θερμότητας κατά την παραγωγική διαδικασία για την θέρμανση των εσωτερικών χώρων και για χρήση ζεστού νερού με μηδενικό κόστος).

Τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυτικών ελαίων είναι συστήματα που πρόσφατα έχουν ενταχθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η λειτουργία τους βασίζεται στην κατανάλωση φυτικών ελαίων σε μηχανές εσωτερικής καύσης.
Χάρη στις νέες τεχνολογίες αιχμής είναι πλέον εφικτή η απευθείας καύση φυτικών ελαίων (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο κλπ), χωρίς να μετατρέπεται εκ των προτέρων σε βιοντίζελ και χωρίς καμία πρόσμιξη με πετρέλαιο ή με διαλύτες.
Η καύση πραγματοποιείται σε ντηζελοκινητήρες οι οποίοι σε σύνδεση με μία ηλεκτρογεννήτρια, σχηματίζουν μία διάταξη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) η οποία έχει ως αποτέλεσμα την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας:
Το φυτικό έλαιο πχ. κραμβέλαιο ή το ηλιέλαιο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το «απόλυτο οικολογικό καύσιμο», αφού από την χρήση του, εκπέμπονται ρύποι, σε επίπεδο χαμηλότερο ακόμα και από το ελάχιστο των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.