ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Prunus dulcis)

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Prunus dulcis)

Περιγραφή

Έδαφος:  Προσαρμόζεται σε ασβεστώδη και χαλικώδη εδάφη. ρΗ 6,5- 8
Περίοδος φυτεύσεως: Νοέμβριος- Μάρτιος
Αποστάσεις φυτεύσεως: 5Χ5, 5Χ6, 6Χ6
Αριθμός φυτών το στρέμμα 40, 33, 30
Αρδεύεται ή όχι: Καλλιεργείται σαν αρδευόμενη και σαν ξηρική
Λίπανση: 8-4-10
Ποικιλίες Αυτογόνιμες: (TUONO, SUPERNOVA, GUARA, κ.α)
Αυτόστειρες:(FERRAGNES, MARCONA, κ.α)
Επικονιάστριες ποικιλίες :FERRANDUEL, FERRASTAR, TEXAS, κ.α
Υποκείμενα Αμυγδαλοροδάκινο (GF 677), Hansen, Cadaman

Tuono.Guara,Ferragnes,Ferraduel,Genco,Supernova

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνική στήριξη σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας σας. Με στόχο την απόλυτη επιτυχία του αμυγδαλεώνα σας χωρίς προβλήματα και με μεγάλη και ποιοτική παραγωγή. Η γεωπονική μας στήριξη είναι απολύτως δωρεάν για όλους τους πελάτες μας. Δείτε τι περιλαμβάνει εδώ

Σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετε ένα εξαιρετικό βιβλίο που θα σας βοηθήσει σίγουρα στην καλλιέργεια σας με τίτλο Η αμυγδαλιά-Πλήρης οδηγός καλλιέργειας. Διαβάστε το εδώ