Εκπαίδευση με θέμα την καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς-Καρυδιάς

on

ekpppΗ εταιρεία μας Symagro μετά από μεγάλη ζήτηση για ενημέρωση διοργανώνει εκπαίδευση πάνω στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς και της καρυδιάς. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου στις 3 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο και θα είναι διάρκειας 8 ωρών (4 ώρες η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς και 4 ώρες η καλλιέργεια της καρυδιάς).

Η εκπαίδευση θα είναι κατάλληλη για όλους αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν μια καλλιέργεια αμυγδαλιάς ή καρυδιάς αλλά και για αυτούς που καλλιεργούν ήδη και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Τα θέματα της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν τεχνικές προετοιμασίας του εδάφους,φύτευση των φυτών,σχεδίαση της φύτευσης,το κλάδεμα,τον προϋπολογισμό – κόστος εγκατάστασης,το ετήσιο κόστος συντήρησης. Αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, φυτοπροστασία. Εχθροί & ασθένειες,λίπανση της καλλιέργειας,άρδευση, ζιζανιοκτονία αλλά και πολλά άλλα.Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκπαίδευσης.

Σαββάτο

3-9-2016

9.00-9.50

Αμυγδαλιά

Περιγραφή -Η βιολογία του φυτού – Οι χρήσεις- Οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις (κλίμα, θερμοκρασίες, υγρασία, ηλιοφάνεια, υψόμετρα, άνεμος) έδαφος, ρΗ.

Κασ. Γάτσιος

10.00-10.50

Αμυγδαλιά

Επιλογή εδάφους και η προετοιμασία του

Η προετοιμασία του αγρού πριν από τη φύτευση των φυτών. Οι τεχνικές προετοιμασίας του εδάφους. Η φύτευση των φυτών. Σχεδίαση της φύτευσης

Κασ. Γάτσιος

11.00-11.50

Αμυγδαλιά

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης της φυτείας. Το κλάδεμα- Συστήματα διαμόρφωσης- Συστήματα κλαδέματος

Η σημασία των θρεπτικών στοιχείων. Η λίπανση της καλλιέργειας. Η άρδευση. Η ποιότητα του νερού αρδεύσεως- η άρδευση. Συστήματα αρδεύσεως , Ζιζανιοκτονία.

.

Κασ. Γάτσιος

12.00-12.50

Αμυγδαλιά

Συγκομιδή. Ποικιλίες &Υποκείμενα. Εμπορία .Προϋπολογισμός – κόστος εγκατάστασης. Ετήσιο κόστος συντήρησης. Αναμενόμενα Οικονομικά αποτελέσματα. Φυτοπροστασία. Εχθροί & ασθένειες.

Κασ. Γάτσιος

Διάλειμμα

15.00-15.50

Καρυδιά

Βοτανική κατάταξη. Φυσιολογία – βιολογία φυτού. Επικονίαση. Διχογαμία. Ποικιλίες καρυδιάς. Ακρόκαρπες, πλαγιόκαρπες ποικιλίες. Το κλάδεμα. Τα είδη κλαδέματος για ακρόκαρπες και πλαγιόκαρπες ποικιλίες.

Κασ. Γάτσιος

16.00-16.50

Καρυδιά

Ποικιλίες (αναλυτική καταγραφή των κυριότερων ποικιλιών). Επικονιάστριες ποικιλίες Υποκείμενα καρυδιάς. Πολλαπλασιασμός της καρυδιάς. Εμβολιασμοί.

Κασ. Γάτσιος

17.00-17.50

Καρυδιά

Εδαφοκλιματικές συνθήκες καλλιέργειας. Η εγκατάσταση του καρυδεώνα. Η θρέψη. Τα θρεπτικά στοιχεία. Η λίπανση. Η άρδευση, ανάγκες σε νερό. Τα τασίμετρα. Συστήματα αρδεύσεως. Ζιζανιοκτονία.

Κασ. Γάτσιος

18.00-18.50

Καρυδιά

Οι Εχθροί & ασθένειες της καρυδιάς. Φυτοπροστασία. Χημική και βιολογική καταπολέμηση. Συγκομιδή. Αποφλοίωση. Ξήρανση. Ξηραντήρια. Συντήρηση. Οικονομικότητα της καλλιέργειας. Κόστος εγκατάστασης οικονομικό αποτέλεσμα.

Κασ. Γάτσιος

Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ +ΦΠΑ και για τις 8 ώρες της εκπαίδευσης.Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας