Υπηρεσίες

Φυτώριο- Πιστοποιημένα Δενδρύλλια
Δωρεάν τεχνική στήριξη καλλιέργειας
Βιβλιογραφία-Σύνταξη μελετών
Νέοι Αγρότες- Επιδοτήσεις
Σύνταξη Μελετών
Πακέτα μαθημάτων σε καλλιέργειες